The new trend

Modern 🛋 Furniture

3D MODEL

Explore products
Let’s get digital

We ❤️ MORE

JOIN GROUP WITH US

Zalo Group Facebook Group
Tạo tại khoản và nhận ngay quà tặng

50000 ☕ điểm

Và nhiều ưu đãi khác

Explore products

Free

Free 3d model

Scene

Free

Scene

Pro and Free

10000+

Products

Tặng 50.000 điểm cho 50 thành viên đăng kí mới  

THƯ VIỆN 3D MODEL

3D Model

02IDSofa0030

3.000  3.000 Điểm

3D Model

02IDSofa0014

3.000  3.000 Điểm
3.000  3.000 Điểm

3D Model

02IDSofa0095

3.000  3.000 Điểm
3.000  3.000 Điểm

3D Model

ID-Chair-0032

3.000  3.000 Điểm

3D Model

ID-Stool-0029

3.000  3.000 Điểm

3D Model

ID-Chair-0057

3.000  3.000 Điểm

3D Model

ID-Stool-0044

3.000  3.000 Điểm
3.000  3.000 Điểm
3.000  3.000 Điểm

3D Model

02IDSofa0047

1.000  1.000 Điểm

MARCHINDE BIM OBJECT

 • BIM Store: Thư viện 3D phong phú, link tải max speed
 • Support : 24/7
 • Email: bim@marchinde.com

Hướng dẫn

 
 • Bước 1
  Tạo tài khoản tại trang web Marchinde.com
 • Bước 2
  Chọn model và thêm vào giỏ hàng
 • Bước 3
  Truy cập giỏ hàng
  Chọn phương thức thanh toán hoặc sử dụng điểm thưởng để thanh toán
  Model sẽ được tải xuống với link trực tiếp

 

website